Svenskt riksråd Erik (Eriksson d.ä.) Gyllenstierna

Far: Danskt riksråd, Riddare Erik (Nielsen) Gyllenstierna af Svaneholm (<1388 - <1455)
Mor: Görvel Lunge (- <1467)

Född: Danmark
Död: 1477 1)


Familj med Prinsessa Kristina (Karlsdotter) Bonde (~1432 - >1492)

Vigsel: 1446-09-27 Svartsjö slott 1)

Barn:
Erik (Eriksson d.y) Gyllenstierna (~1455 - 1502)
Niels (Eriksson) Gyllenstierna (- 1495)
Kerstin (Eriksdotter) Gyllenstierna (- 1509)


Noteringar
Den svenska släkten Gyllenstierna af Lundholms stamfader. Ätten Gyllenstierna hörde på 1400-talet till Danmarks allra mäktigaste. Den kom till Sverige från Jylland, Danmark 1438 med Erik Eriksson d.ä). Han medföljde i den då återkommande kungen Karl Knutson Bondes hov och gifte sig senare med kungens dotter Kristina. Han tycks ha stått högt i gunst hos kungen, ty Erik var en mycket anlitad diplomat. Var 1449 riddare och Svea rikes råd samt hövitsman på Borgholm, kung Karl Knutssons hovmästare 1450 och sändebud till mötet med danskarna, 1453 till kung Kristian samt 1468 och 1469 till mötet med de danske i Halmstad. Rikshovmästare samt lagman i Tiohärads lagsaga 1456-75- 1471 var han med på stilleståndsfördraget mellan Kristian och Svenska riksrådet och 1472, -73 och -74 deltog han i fredsförhandlingarna med danskarna i Kalmar.

Av hans tio barn (åtta nådde vuxen ålder) är tre särskilt uppmärksammade. Abraham blev danskt riksråd och hövitsman på Kalmar, Nils var 1481 hövitsman på Öland och Viborg samt från 1482 till sin död 1485 svenskt riksråd. Den tredje Erik d.y. är stamfader för Vinsarps- och Årås-grenen; han skrev sig till Fogelvik (Tryserums sn, Kalmar län) efter fadern och till Vinstorp efter hustrun.

------------------------------------
till Demstrup på Jutland, Kråkerum i Mönsterås socken och Fågelvik i Tryserums socken (båda i Kalm.) samt St. Bjurum i Bjurums socken Skaraborgs län. Inkom till Sverige och fick 1446 övertaga sin svärfaders pantlän Öland med Borgholms slott. Var riddare 1449-02-25 och riksråd 1450-05-13. Konung Karl Knutssons hovmästare 1450. Sändebud till mötet med de danske i Halmstad s. å. Sändebud till konung Kristian I i Danmark 1453-05-07. Lagman i Tio härads lagsaga s. å. Blev vid överlämnandet av Borgholms slott till danskarna 1456-10-10 bortförd i dansk fångenskap och förlorade vid Kristian I:s tronbestigning i Sverige 1457 lagmansämbetet och Kråkerums gods. Sändebud till mötet med danskarna i Halmstad 1468-07-29 och i Lübeck 1469-10-20. Återfick lagmansämbetet 1468. Sändebud till stilleståndsfördraget mellan svenska riksrådet och konung Kristian 1471-09-08 samt till fredsfördragen med danskarna i Kalmar 1472-07-02, 1473-08-17 och 1474-08-19. Hade under sina sista år Stäkeholms län (Tjust, Kinds och Ydre härader) i förläning till sin död. Död 1477. Han förbytte stjärnans i vapnet färg från silver till guld [RHKn].

Gift 1446-09-29 på Svartsjö slott med Kristina Karlsdotter, född 1432(?) och som levde änka ännu 1492, men arvskifte efter henne hölls 1500-01-25, dotter av konung Karl VIII Knutsson (Bonde, nr 11) och hans 1:a gemål Birgitta Turesdotter (Bielke, nr 8).
Källa; Riddarhusets genealogiKällor
 1) Riddarhusets genealogi<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander