Hr Sven (Olsson) Strandberg

Handlanden i Uddevalla. Blev ca 82 år.

Född: beräknat 1700 
Död: 1782-05-17 Uddevalla, Göteborg och bohuslän 1) Maj d 24 Herr Sven Strandberg död d17 af Åld 82 år.
Begravd: 1782-05-26 Uddevalla 1) 
Bouppteckning: 1782-07-11 Uddevalla 2) Åhr 1782 den 11te Julii instälde sig ...qvarlåtenskapet efter handelsmannen Sven O: Strandberg, som af sig ? arfvingarna sönerna herrar Olof Thomas och Johan Strandbergare, döttrarna Fru Cicilia Strandberg, gift med Hofsekreteraren och häradshöfdingen ? Christian Wilhelm Walcke, Fru Layla Strandberg, Gift med handelsmannen Sven O: Bagge, samt Mademoiselle Magdalena Eleonora Strandberg

S:a Gäld och Skuld 941.43.8
(Dock omfattande "osäkra fordringar".)
Framkommer även att han drev något bruk. "Tegel vid bruket".
Brukets namn Elseberg (arrenderades av Christian Tham)Familj med Madame Elsa Fehman (1708 - 1779)

Vigsel: före 1729 Går ej finna i vigsellängden i Uddevalla 1725-29

Barn:
Thomas Strandberg (1734 - >1791)


Noteringar
Handelsman Hr Sweno Strandberg och Madame Elsa Strandberg.
Dessa figurerar flitigt som faddrar vid dop tillsammans med stadens mäktiga.

Anlade gården Elseberg, där barnbarnet Margareta Elisabeth Walcke (gift med ostindiska kompaniets direktör Jonas Tranchell) dog 1813.

Övriga barn:
* Cicilia född 1729-01-17 Döpt i kyrckian 1729-01-18 (Handelsmannen Hr Svend Sandbergs o Madame Elsa Fehmans dotter Cicilia". Fadd: 1. Comministern Hr Lars Gothenius, 2. Rådman Hr Anders Knape, 3. Handellsm: Olof Marcusson, 1. Hanselsm: Hr Hans Bagges hustru, 2. Hr Casten Werners hustru, 3. Magister Schougs fruu./Uddevalla C:3, sid 46
* Olaus Strandberg, född 1732-12-22
* Thomas, född 1734-03-08
* Caisa född och döpt 1735-08-13 av Lars Gothenius
* Jean som 7 år gammal "Begrofs i kyrckian på stora gången utj krysset." 1736-11-19
* Johan f, 1737-06-30, döpt 1/7. Fadd: 1. Hr Jnspector Hindrich Wallke, 2. Handelsman Hr Johan Fredrich Bagge, 3. Unge Handelsman Hr Peter Schauw
* Trina Reginna Maria f. 1741-02-25, döpt 26/2. Begravdes 1742-02-03 10 mån gammal
* Catharina Maria född 1743-10-07, döpt i kyrkan 8/10. Fadd: 1. Hr Borgemästaren Anders Lundeberg, 2. Hr Carl Fabrin, 1. Fruu Capitainskan från Marstrand. Begrovs 2 år? gammal i kyrckian utj Choret 1746-05-29.
* Sewerin Erich, född 1745-02-15, döpt 16/2. Fadd: 1. Hr Ciämners Praeses Christian Engström, 2. Hr Jnspectoren Anders Juhlin, 1. Fru Borgmästerskan Lundeberg.

--------
1782 den första industrin (Repslagarbanan):
På 1780-talet etablerades också ett stort bryggeri på Öster,ett tegelbruk hade anlagts på Elseberg och ytterligare ett byggdes på Kasenabben.

De berg, som närmast omgifva Uddevalla, äro kala, men straxt bakom desamma träffar man skogbekrönta höjder, hvilka innesluta de täckaste dalar. Vid staden ligga således många vackra landerier: Elseberg, Utsigten, Hedegärde, Marieberg, Samneröd, Bräcke, Kuröd, Emaus, Höjentorp, Kristinedal, Kristineberg, Kasen och Gnstafsberg.

Elseberg verkar numera vara benämningen på en stadsdel i UddevallaKällor
 1) Uddevalla C:5 Bild 355, Sid 366
 2) Uddevalla rådhusrätt och magistrat FIIa:6 Bild 53, Sid 61-84<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander