Överste, Vice Landshövding Otto, Reinhold Ladau

Blev 62 år.

Född: 1683-08-29 Livland 1)
Död: 1746-04-12 Helsingfors (Borgå), Finland 1)


Familj med Hedvig, Juliana Wattrang (<1688 - 1764)

Vigsel: 1718-05-15 2)

Barn:
Fredrik, Wilhelm Ladau (1727 - 1773)
Gustaf Otto Ladau (1728 - 1783)


Noteringar
Ryttmästaren, sedermera översten för Savolax och Nyslotts läns infanteriregemente Otto Reinhold Ladau adlades 1718-11-20 och introducerades 1719 under nr 1576. Ätten immatrikulerades i Finland 1818 (adliga ätten 104). Den härstammar från Sachsen under 1500-talet, Halberstadt, och kom till Finland i mitten av 1700-talet. Sköldebrevskopia i riddarhusarkivet.

Född Ladow i Livland.
Sedan han från sitt trettonde år tillhört amiralitetet i Karlskrona såsom volontär, utnämndes han 1699 till arklimästare och bevistade i denna egenskap försvaret av Seeland 1699, följde sedemera med transporten till Pernau och landstigningen på Själland 1700.
Var med vid blockaden av Dünemündes skans med så mycken utmärkelse, att han 1702 blev konstapel på de fregatter, som kryssade sjön Peipus. Blev 1703 löjtnant under överste von der Dahlens i Dorpt (Harriska lantmilisreg). Bevistade 1703 den 10 juli ryssarnas nederlag vid Pitzen under överste Carl Gustaf Skytte. Var sedan med de följande åren på åtskilliga kommenderingar såväl till lands som till sjöss. Var 1706 i Frankrike och tjänstgjorde som löjtnant i Baron Erik Sparres regemente (reg. Royal Allemand). Kapten 1707. Bevistade fältslagen vid Ramilie, Oudenarde och Malaplaquet. Han var en tapper krigsman och blev tillfångatagen av holländarna i slaget om Malplaquet 1709, men återkom till Sverige 1711. Blev då den 5/2 ryttmästare i Överste Bennet Uplands Femmänningsregemente. Den 6/10 1716 Ryttmästare i Livregementet och adlad av Karl XII 20/11 1718 (den siste som blev adlad av honom). Sköldebrevet underskrivet av drottning Ulrika Eleonora 1719.
Deltog i fälttåget mot Norge och blev 9/1 1720 överstelöjtnant vid estniska adelsfanan. Blev 19/10 1741 överste för Savolax och Nyslotts regemente till fots. Med detta bevistade han svenskarnas nederlag i kriget mot Ryssland 1741-42 och afled i Borgå såsom vice landshöfding (sedan 29/8-43) över Nylands och Tavastehus län d. 12 april 1746.

Barn:
1 Gustaf Otto Ladau (25 Nov 1728 - 14 Sep 1783)
2 Carl Reinhold Ladau (7 Apr 1719 , Edeby boställe, Ludgo - 19 Jul 1723)
3 Catharina Charlotta Ladau (7 Apr 1719 - 2 Mar 1791). Gift 1770 med Adam, Johan Pistolekors i hans 3:e gifte (- 1783-07-03).
4 Maria Johanna Ladau (22 Mar 1721 -8 Nov 1721)
5 Hedvig Julianna Ladau (28 Jul 1722 , Edeby boställe, Ludgo - 5 Apr 1751). Ogift.
6 Ulrika Eleonora Ladau (21 Jan 1726 - 17 May 1726)
7 Fredrik Wilhelm Ladau (8 May 1727 - 31 May 1773)
8 Jacob Johan Ladau (26 Aug 1730 - 31 Aug 1730)

-----------------------
Livland har fått sitt namn från det finsk-ugriska folket liverna och var en benämning på det område i Baltikum som skapades av tyska korsriddare på 1200-talet. Denna konfederation vars område motsvarar dagens Lettland och Estland bestod av flera olika småstater varav den viktigaste var den som styrdes av Svärdsriddarorden. Svärdsriddarna förenades med Tyska orden 1237 men behöll med namnet Livländska orden en fri ställning i förhållande till denna . 1513 köpte de tillbaka sin självständighet från Tyska orden, men under det Livländska kriget 1558-1583 kollapsade Livland under trycket från dess grannar. Därefter var Livland benämning på en mindre provins som 1629-1721 var svensk och 1721-1918 rysk.Källor
 1) Elgenstiernas Ättartavlor
 2) Riddarhusets stamtavlor
      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander