Lantbruksråd, Agronom Miles Wilhelm Fredrik von Wachenfelt

Lantbruksråd i London. Blev 98 år.

Far: Tullförvaltare, Riddare Carl, Fredrik von Wachenfeldt (1844 - 1927)
Mor: Friherrinna Maria Elisabeth Fleetwood (1849 - 1936)

Född: 1887-06-29 Göteborg 1)
Bosatt: Villagatan 13 A.
Examen: 1907 Alnarps lantbruksuniversitet
Döpt: 1986-06 Pålsjö
Död: 1986-06-03 Stockholms sjukhem 2)


Noteringar
Namnet Miles kom med största sannolikhet från mödernesläkten Fleetwood, där det figurerar frekvent.

Agronomexamen 1907 och tjänstgjorde därefter som lärare vid Varpnäs och som förvaltare vid Fjärrestads gods i Skåne (Vallåkra). 1913 övergick han till administrativ verksamhet och blev 1922 svensk lantbrukskonsulent i England. Den förste att tilläggas titeln lantbruksråd. 1927-55 var han lantbruksattaché vid ambassaen i London och vid beskickningarna i Dublin och Haag. Under kriget var han chef för den sk B-avdelningen inom svenska underrättelsetjänsten, för olika krigsförande länders intressen i Storbritannien.

Miles stora kärlek i livet var Hovfröken Brita Steuch, dotter till överste Axel Steuch och hans hustru grevinnan Lottie Horn af Åminne. Mycket sorgligt är att Miles ej ansågs vara av tillräckligt fin börd för att ingå äktenskap. Även Brita dog ogift, 1972.
(Korrespondensen med henne finns bevarad, men får först läsas 2016.)
Var den som fann och lyckades få det nu berömda porträttet på Linné i lappdräkt, som nu finns på Linnémuseet i Uppsala till Sverige 1946. Instiftade en fond till förmån för Svenska kyrkan i London. Ledamot i Ulrika Eleonora-församlingens kyrkoråd, London i 30 år.
Återvände till Sverige och Stockhom 1956.
Ledamot i Svenska Lantbruksakademin, hedersledamot 1976, och var den som introducerade Gösta Engstedt.
Från England hade han med sig kungsljusfrön (Verbascum Olympicum), som planterades på sommarvistet Stejla i Onsala. Engstedt tillbringade mycket av sin sommarledighet här under en tid och hjälpte Miles i anläggandet av bl.a en klippträdgård. Kungsljusens "ättlingar" pryder för övrigt fortfarande Engstedt-Åhlanders sommarställe samt banvallen i Kalmar.
Sägs ha varit fordrande, men delade gärna med sig av sitt stora vetande, ej minst om släkten.

Hade varje år efter 1915 ett pyntat julbord (krubba), som med tiden växte till två meter och som det skrevs en del tidningsartiklar om. Bl.a en krubba med jesusbarnet inhandlad i Washington cathedral, ökensand från Sahara (1927), marmor från Kartago, lava från Etna och Hekla, ögongnejsgranit från sommarparadiset i Onsala, samt en litet farkost som hans moder fick till julbordets skapare 1855, då hon som barn åtföljde sin seglande far på dennes sjöresor.

Miles arkiv med alla släktpapper, brev etc gick till den "von Wachenfeltska samlingen" i Göteborgs landsarkiv- nio hyllmeter! Där finns även en del korrespondens med släkten Engstedt:
www.nad.ra.se/archive_index.aspx?id=523003fa-9bca-11d5-bbd1-00d0b73e7a8b&s=Balder

Om Miles på Wikipedia:
sv.wikipedia.org/wiki/Miles_von_WachenfeltKällor
 1) Adelskalendern
 2) NAD 1998<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander