Amiral, Slottslov Mattias (Nilsson) Kagg

Blev minst 43 år.

Far: Nils (Mattsson) Kagge (- >1511)
Mor: Anna (Pedersdotter) Örnflycht (- >1511)

Född: före 1526
Död: efter 1568


Familj med Elin (Lindormsdotter) Forstenasläkten (~1515 - )

Barn:
Carin (Mattsdotter) Kagg (>1540 - 1605)


Noteringar
till Fjällskäfte i Floda socken, Södermanlands län samt Kjellstorp i Örslösa socken och Brönas i Härene socken (båda i Skaraborgs län.). Upptages i rusttjänstlängd för Uppland? 1526-08-10. Bevistade Västerås riksdag 1527 (Hra.). Fick häradsrätten i Skånings härad i Västergötland (G I r.) 1529-10-03, som Torsten Brunsson självvilligt upplåtit åt honom.
I slottsloven på Leckö (G I r.) 1534-02-24 och ånyo (G I r.) 1543-07-25, och (G I r.) 1558-09-12. Underskrev arvsföreningen 1544-01-13, konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561. Satt ting 1564. Blev 1565-04-00 sagd ifrån sitt frälse, emedan han i eke inställt sig till mönstringen (G I r.). Levde ännu 1568. (Hra.)
Gift 1:o med Elin Lindormsdotter, dotter av riksrådet Lindorm Brunsson (Forstenasläkten, nr 2) och Karin Siggesdotter (Sparre).
2:o med Elin Gustafsdotter i hennes 1:a gifte, som levde ännu 1603 (Vff h. 2-3,s. 124.), dotter av häradshövdingen i Barne härad Gustaf Olofsson till Degeberg (Forstenaättens vapen) och Anna Mattsdotter (Katle, nr 70).
Riddarhusets stamtavlor - kagg

Adliga ätten nr 68. Detta hans första gifte.

Stråle av guld i blått fält. Till Fjällskäfte, Floda sn i Oppunda hd i Södermanland samt Källstorp, Örslösa sn i Kållands hd och Bronäs, Härene sn i Kinnefjärdings hd i Västergötland. Upptages i rusttjänstlängd för Uppland 1526 10/8. Bevistade Västerås riksdag 1527. Fick häradsrätten i Skånings hd i Västergötland 1529 3/10, som Torsten Brunsson själv villigt upplåtit åt honom. I slottsloven på Läckö 1534 24/2 och ånyo 1543 25/7 och 1558 12/9. Underskrev arvföreningen 1544 13/1, konung Gustav I:s testamente 1560 30/6 och ständernas bevillning 1561. Satt ting 1564, blev i maj 1565 sagd ifrån sitt frälse, då han inte inställt sig till mönstringen. Levde ännu 1568. (EÄ 4 s 80ff). (EÄ 4 s 80ff, Raneke s 68).

      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander