Fil. Mag Karl, Olof, Johan, Georg Engstedt

Doktorand i Biologi.

Far: Hortonom Gösta Magnus Engstedt (1950 - )
Mor: Fil.Kand. Margaretha Alling (1951 - )

Född: 1980-09-04


Familj med Alma Tersmeden (1979 - )

Förlovning: 2006-09-30 Kalmar


Noteringar
Fick Svenska Havsforskningsföreningens Dyrssenstipendium för bästa examensarbete i marinbiologi 2004-2005.
"Vi gratulerar dyrssen pristagaren år 2005: OLOF ENGSTEDT,från Lunds Universitet, som vann med sitt bidrag: Differing food quality of zooplankton, a potential cause of the recruitment damages of perch (Perca fluciatilis L.) along the Swedish Baltic coast. Detta med motiveringen: Klart uppställda hypoteser prövas på ett elegant sätt och sätts i relation till teori och tidigare kända fakta. Resultaten redovisas klart och koncist och diskuteras kritiskt på ett föredömligt sätt. Ett spännande och aktuellt ämne."

fj.norran.com/nyhet.php?id=1081
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander