Carl Fredrik von Wachenfeldt

Mönsterskrivare, tulluppsyningsman i Karlstad. Blev 71 år.

Far: Paul Fredrik von Wachenfeldt (1765 - 1809)
Mor: Elisabet Maria Boman (- 1828)

Född: 1805-09-09 1)
Död: 1877-07-17 S.Hannäs, Kils sn (Värml.) 1)


Familj med Anna Maria Lagerlöf (1811 - 1857)

Vigsel: 1840-01-01 Mårbacka 1)


Noteringar
Furir vid Värmlands regemente 1824-06-22. Förare därst. 1826-05-02. Sergeant 1830-10-26. Fältväbel 1832-04-29. Fanjunkare 1833-06-24. Mönsterskrivare 1852-01-21. Avsked 1865-01-21. (EÄ Tulluppsyningsman i Karlstad.) Död 1877-07-17 på Södra Hannäs i Kils socken, Värmlands län. Gift 1840-01-01 på Mårbacka i Östra Emterviks socken, Värmlands län med Anna Maria Lagerlöf, född 1811-06-02 på Mårbacka, död 1857-06-28 på Norra Vålsäter i Kils socken, dotter av regementsskrivaren Daniel Lagerlöf och Elisabet Maria Wennervik.

Omskriven av Selma Lagerlöf (svågerns dotter). "Vackerfeldt" var uppenbarligen en mycket vacker ung man, men med "playboy-attityd":
"...Fanjunkar Karl von Wachenfeldt -- var det inte han, som en gång i tiden räknades som den skönaste mannen i Värmland, för att inte säga i hela Sverige? Var det inte han, som var Stockholmsdamernas gunstling under den där vintern på 1820-talet, då han vistades i huvudstaden för att avlägga något slags examen i lantmäteri? Var det inte han, som anordnade slädpartier och anförde kotiljonger med en sådan bravur, att han fördunklade alla den högre societetens vanliga balkavaljerer? Var det inte han, som valsade så hänförande och konverserade så fängslande, att hans förnäma släktingar, som till en början inte hade velat kännas vid den fattiga värmländska underofficeren, måste sända honom de ödmjukaste bjudningsbrev, därför att de unga damerna inte funno något nöje på en bal, där inte han var närvarande?

Och var det inte han, som hade en så överväldigande tur i spel, att han på det sättet förskaffade sig medel att under hela sin Stockholmsvinter leva flott som en gardeslöjtnant? Var det inte han, som blev bror med grevar och baroner, allt under det han äverglänste dem både i ridderlighet och i elegans? Var det inte han, som en kväll spelade första älskare på ett sällskapsspektakel hos amiral Wachtmeister och sjöng sina kupletter så eldigt, att han nästa morgon fann tjugo kärleksbiljetter i sin brevlåda? Var inte han den förste, som åkte på Stockholms gator med seldon och remmar, besatta med ett otal små dombjällror av silver? Var det inte han, som hela Stockholm kände, så att det viskades, var han visade sig, i Kungsträdgården likaväl som på Blå porten, i operasalongen likasåval som i tätaste gatuvimlet: »Se, där kommer Vackerfeldt! Ack, ack, ack, se, där kommer Vackerfeldt!»..."

Källa:
runeberg.org/mbacka/27.html

Från Anbytarforum:
Östra Ämtervik är den enda socken i vårt land, som haft två sockenbor samtidigt i Svenska Akademien, nämligen Selma Lagerlöf på Mårbacka och Adolf Noreen på Herresta. Herresta, som i Gösta Berlings saga kallas "Borg", hette i äldre tider Västergården, därför att den låg västligast av alla socknens gårdar och alldeles intill sjön Fryken. Den var intill mitten av 1700-talet en vanlig bondgård, tills den kom i släkten von Wachenfeldts ägo. En medlem av denna släkt var gift med en Lagerlöf. I början på 1800-talet ägdes gården av bruksinspektoren Claes Myrin, och här föddes "den skarpsynte och snillrike författaren", enligt Fries, "som hörde till de få, som på en gång framträda som fullbildade vetenskapsmän". Botanisten Myrin, en lysande begåvning, i estetiskt avseende huvudet högre än sin samtid både i vårt land, Tyskland, Frankrike och till en del även i England, som en minnestecknare säger, avled mycket ung. Nästa stora namn i gårdens historia är språkmannen Adolf Noreen, vars fader köpte Herresta 1852. År 1882 köpte församlingen gården, och från detta år är den Östra Ämterviks prästgård.Källor
 1) Elgenstierna<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander